Ежи Поломски «Что говорит ветер»

VN:F [1.9.22_1171]
Голосование...
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
ЕЖИ ПОЛОМСКИ
ЕЖИ ПОЛОМСКИ

JERZY PO?OMSKI
ЕЖИ ПОЛОМСКИ

Ежи Поломски
«Что говорит ветер»

(П.И. Чайковский, обр. Мундковски-Ставецки)

CO M?WI WIATR
What Does the Wind Say
(na tem. „Jeziora ?ab?dziego»)
(P. Czajkowski, opr. A. Mundkowski — Z. Stawecki)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA
Инструментальные ансамбли п/у Л. Богдановича и Б. Климчука

Get the Flash Player to see this content.

HitFile.net Turbobit.net Скачать пластинку.

D?ugoletni okres kariery artystycznej Jerzego Po?omskiego poprzedzi?y solidne studia w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Teatralnej na Wydziale Estradowym, gdzie prowadzi? wyk?ady sam mistrz Sempoli?ski.

Juz w 1958 roku w plebiscycie na najlepszego piosenkarza, Po?omski uzyska? zaszczytne wyr??nienie, a potem jako zwyci?zca konkurs?w radiowych i estradowych, znany poza tym z p?yt — sta? si? tym, czym jest obecnie: znakomitym pie?niarzem polskim.

Ale zna go nie tylko ca?a Polska; lista jego cz?stych tournee zagranicznych jest naprawd? imponuj?ca, o czym ?wiadcz? wielokrotne wyjazdy na wyst?py do NRD, ZSRR i Bu?garii, a tak?e do USA i Kanady.

More