Ежи Поломски «Я еще не верю»

VN:F [1.9.22_1171]
Голосование...
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
ЕЖИ ПОЛОМСКИ
ЕЖИ ПОЛОМСКИ

JERZY PO?OMSKI
ЕЖИ ПОЛОМСКИ

Ежи Поломски
«Я еще не верю»

(Адамо — Кондратович)

JESZCZE NIE WIERZ?
Tombe la neige
(S. Adamo — J. Kondratowicz)

ZESPO?Y INSTRUMENTALNE: L. BOGDANOWICZA, B. KLIMCZUKA, A. WIERNIKA

Get the Flash Player to see this content.

HitFile.net Turbobit.net Скачать пластинку.

D?ugoletni okres kariery artystycznej Jerzego Po?omskiego poprzedzi?y solidne studia w Pa?stwowej Wy?szej Szkole Teatralnej na Wydziale Estradowym, gdzie prowadzi? wyk?ady sam mistrz Sempoli?ski.

Juz w 1958 roku w plebiscycie na najlepszego piosenkarza, Po?omski uzyska? zaszczytne wyr??nienie, a potem jako zwyci?zca konkurs?w radiowych i estradowych, znany poza tym z p?yt — sta? si? tym, czym jest obecnie: znakomitym pie?niarzem polskim.

Ale zna go nie tylko ca?a Polska; lista jego cz?stych tournee zagranicznych jest naprawd? imponuj?ca, o czym ?wiadcz? wielokrotne wyjazdy na wyst?py do NRD, ZSRR i Bu?garii, a tak?e do USA i Kanady.

More