Тереза Тутинас “ODPOWIEDZ NA TO PYTANIE”

Тереза Тутинас
Тереза Тутинас

TERESA TUTINAS

ODPOWIEDZ NA TO PYTANIE

Answer That Question

(A. Źalski — W. Scisłowski)

“Warszawskie Smyczki” pod dyr. M. Sewena

Rezyser nagrania – W. Pietowski

Operator dzwieku – H. Jastzebska-Marciszewska

Proj. graf – B. Wroblewski

Foto – B. Steinborn

Polskie nagrania. Warszawa. Made in Poland

Тереза Тутинас - сторона 2
Тереза Тутинас – сторона 2

Bardzo lubię i cenię Teresę Tutinas. Nie dlatego, że śpiewa także i moje piosenki. Odwrotnie — ponieważ ja lubię i cenię, staram się by je śpiewała. Każdy kto przesłucha tę płytę a być może zna Teresę Tutinas z poprzedniej płyty — wyrobił już sobie, lub wyrobi w najbliższym czasie poglad na to, jaka Teresa Tutinas jest. Może i ja kilka słów o tym.
Teresa jest ekspresyjna, jak mówili nasi dziadkowie: „Wkłada w śpiew duszę”, czyli po prostu nie oszczędza siebie a stara się śpiewać najlepiej jak potrafi, nie lekceważy słuchacza ani piosenki. Nie zapomina o tym, że piosenka, oprócz muzyki, składa się również ze słów, a jeśli już jakieś słowa padaja, powinny być słyszalne i zrozumiałe. Teresa Tutinas z równym powodzeniem śpiewa piosenki dramatyczne jak liryczne czy ironiczne i dlatego podejrzewam ja o zdolności aktorskie.
Znamy kariery bardziej błyskotliwe, ale Teresa Tutinas już od sześciu lat utrzymuje się w ścisłej czołówce piosenkarzy, co najlepiej dowodzi, że jej popularność nie jest wynikiem mody, lecz wykładnikiem realnych wartości. A pamiętajmy przy tym, że nie zaśpiewała jeszcze “ostatniego słowa”. Jest wielu ludzi, którzy lubią słuchać Teresy. Sa i tacy, którzy tego nie lubia. Ale nie ma chyba takich, którzy by jej wysłuchawszy — nie zapamiętali. Ma ona bowiem własny styl, niemożliwy do powielania, oparty nie na manierze, lecz na unikalnych warunkach głosowych popartych precyzyjna interpretacja.

Adam Kreczmar

Тереза Тутинас
Тереза Тутинас

I must say that i like Teresa Tutinas and value her very highly. Not because she sings some of my songs. Quite the opposite, It’s because I like and value her, that I try to get her to sing them. Anyone who hears this album or knows Teresa’s previous recording, no doubt has, or will soon have an insight Into what she Is really like. Perhaps I can also say something about this. Teresa Is expressive — as they say: she puts her heart into singing. She doesn’t go easy on herself, doing the best she can, and never treats her listeners or her songs lightly. Teresa knows that a song is words as well as melody and these should be audible and understandable. She sings dramatic songs equally well as lyrical ones, which is why I feel she possesses acting abilities as well. There have been more brilliant careers, of course, but the fact that Teresa Tutinas is one of the top singers in Poland for six years now, proves that her popularity is based on solid values. Besides, she hasn’t sung her “last word” yet. There are those who enjoy listening to Teresa and there are those who don’t. But, certainly anyone who hears her must admit that she is unforgettable. Her uncommon vocal abilities and excellently worked out interpretation give her a style that is unique and her own.

Adam Kreczmar

Тереза Тутинас
Тереза Тутинас
(Visited 14 times, 1 visits today)

Прочитайте ещё...